การตรวจหา Staphylococcus aureus ในอาหาร | วิธี ตรวจ วิเคราะห์ เชื้อ staphylococcus aureus

การตรวจหา Staphylococcus aureus ในอาหาร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  การกำหนดราคาขายปลีก | การกำหนดราคาขาย

Food Microbiology, 05216101, Science, KMITL

การตรวจหา Staphylococcus  aureus ในอาหาร

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ชี้วัดและจุลินทรีย์ก่อโรค | การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus


ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENH62221สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Credit
Director and Screenwriter: Nopadol.pr., Arif Ch.
Camera Operator: Arif Ch., Wichchu K.
Demonstrator: Nopadol.pr.
Editor: Arif Ch.

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ชี้วัดและจุลินทรีย์ก่อโรค | การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus

บทที่ 2 การตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์เฉพาะกลุ่ม (ตามมาตรฐาน ISO)


Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  body chuẩn đẹp- sport model hàn quốc..... | sport model

Clip Video ประกอบการสอนวิชา การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
บทที่ 2 : การตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์เฉพาะกลุ่ม (ตามมาตรฐาน ISO)
วันที่บันทึก : 17 มิถุนายน 2563
วันที่ post : 28 มิถุนายน 2564
Sources / References of photo images, respectively, appearing on slides in video clip :
1. Zimbro, M. J. and D. A. Power. 2003. Difco™ \u0026 BBL™ Manual, Manual of Microbiological
Culture Media. Becton, Dickinson and Company. Maryland.
2. https://www.slideshare.net/doctorrao/staphylococcusaureusbasicexercise : (page 20 of 27).
3. http://www.uwyo.edu/molb2021/additional_info/summ_biochem/coagulase.html
4. https://www.fishersci.ca/shop/products/remelthermonucleaseagarwtoluidineblue/r01895
5. Post, D.E.(1999). Foodborne Pathogens, Monograph no. 6, Staphylococcus aureus. Oxoid.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  \"ขนมไทยใยอยู่นาน\" ภาพยนตร์สารคดีประวัติขนมไทย จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน(กาพย์เห่ชมเครื่องหวาน) | ภาพ ขนม ไทย

บทที่ 2 การตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์เฉพาะกลุ่ม (ตามมาตรฐาน ISO)

Estafilococos


aureos

Estafilococos

XVII EMC: IMÁGENES TOPOGRÁFICAS DE ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y KLEBSIELLA VARIICOLA.


XVII EMC: IMÁGENES TOPOGRÁFICAS DE ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y KLEBSIELLA VARIICOLA.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSales experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *