Skip to content

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1

LIVE 066: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
🔴 LIVE066: ทักษะกระบวนการทางวิทย์ 📝
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛
เอกสารประกอบ: http://bit.ly/2t4Ok7U
สอบเข้าม1 วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาคอมแพส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📥Inbox: m.me/compasstutor
☎️ Tel. 0853694456

LIVE 066: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร)


วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร บทที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของสสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร)

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


สั่งซื้อสื่อ คลิกที่นี่ http://dekdeemedia.com/contact/index.php
หรือโทร 0811120563 (มี 2 แผ่นๆละ 390 บาท รวม 780 บ. ค่าส่ง 60 บ. รวม 840 บ)
รายละเอียดสื่อ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหาจำนวน 13 หน่วย 2 เกมสนุก
ทักษะที่ 1 ทักษะการสังเกต
ทักษะที่ 2 ทักษะการวัด
ทักษะที่ 3 ทักษะการจำแนกประเภท
ทักษะที่ 4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา
ทักษะที่ 5 ทักษะการคำนวณ
ทักษะที่ 6 ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล
ทักษะที่ 7 Invitations การเชื้อเชิญ
เกมสนุก เกมรถไฟดนตรี

13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2

รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 7 หน่วย
ทักษะที่ 7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
ทักษะที่ 8 ทักษะการพยากรณ์
ทักษะที่ 9 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะที่ 10 ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ทักษะที่ 11 ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะที่ 12 ทักษะการทดลอง
ทักษะที่ 13 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป
เกมสนุก เกมขึ้นรถไปเที่ยว
สั่งซื้อทางโทรศัพท์ จัดส่งถึงบ้านโรงเรียน
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 0811120563,0815817070
http://www.dekdeemedia.com
http://www.dekdeemedia.com โทร. 0811120563, 0815817070
ดูรายละเอียดสื่อได้ที่
http://dekdeemedia.com/detail/detscience1.html
http://dekdeemedia.com/detail/detscience2.html
ดูรูปภาพตัวอย่างที่
http://www.sala108.com/science2/index.html

มีไฟล์เอกสารใบงาน+แบบฝึกทักษะ+แบบทดสอบ
กำกับทุกหน่วย ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

IS : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ


สมาชิก
นายชุติพนธิ์ บัวบาน ม.6/1 เลขที่ 2
นายเมธาสิทธิ์ บุญพลอย ม.6/1 เลขที่ 3
นายหงษ์ทอง ลัดดา ม.6/1 เลขที่ 4
นายกฤษณะ เจียรักสุวรรณ เลขที่ 22

IS : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSales experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *