Skip to content

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเรขาคณิต | โครง งาน คณิตศาสตร์ ม 1

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเรขาคณิต


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเรขาคณิต
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิด สนุกทำ สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเรขาคณิต

คณิตฯ ประถม คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิต 1


อ.บุญส่ง ครูคณิตศาสตร์ดีเด่นปี 52 มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงงาน ส่งนักเรียนเข้าประกวดได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้แก่เด็ก ให้เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะรู้จักการหาคำตอบด้วยตนเอง รู้จักการหาแหล่งเรียนรู้ การวางแผน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC

คณิตฯ ประถม คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิต 1

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง กล่องทิชชูสวยด้วยรูปเรขาคณิต โรงเรียนบ้านคอนสา


โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 16
เรื่อง กล่องทิชชูสวยด้วยรูปเรขาคณิต
1.เด็กหญิงแพรวา ธุระพระ
2.เด็กหญิงเกศราภร แก้วสุวรรณ
3.เด็กหญิงอภิญญา พันธะบัวศรี
ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวอัญฐิกา คูณแสง
2.นางสาวศรสวรรค์ วรยศ
โรงเรียนบ้านคอนสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง กล่องทิชชูสวยด้วยรูปเรขาคณิต โรงเรียนบ้านคอนสา

Ep1ความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์


โครงงานคณิตศาสตร์ ความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ จุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์

Ep1ความหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี ม.1 – 3 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส


โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี ม.1 3 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะผู้จัดทำ
1. เด็กหญิงณัฐธิชา สังฤทธิ์
2. เด็กหญิงพันธิสา ก้านภูเขียว
3. เด็กหญิงสุทธิมา พานนนท์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
คุณครูสมเกียรติ บุตรโยจันโท
คุณครูสุวนันท์ โนนศรีคำ
อำนวยการผลิตโดย
นายสมัคร วันทองสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี ม.1 - 3  เรื่อง  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSales experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *