19 thoughts on “Lần đầu vào Trụ Sở FACEBOOK || THY ƠI MÀY ĐI ĐÂU THẾ? – Web cung cấp những thông tin về chủ đề kinh doanh bán hàng online

  1. Phong Thai Lê says:

    Vn số lượng người dùng fb nhiều, và củng là doanh thu khá lớn thì fb nó ko có trụ sở , bọn sing bé tẹo thì fb nó lại đăth trụ sở , người vn đang làm giàu cho fb mà fb nó đang xem thường

  2. Heo Bé says:

    Em yêu chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.