Skip to content

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

[title style=”bold-center” text=”Miễn trừ trách nhiệm” tag_name=”h1″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ mà quý khách đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. 

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được biên tập từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Webgiasi.vn không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, Webgiasi cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của Webgiasi sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong .

Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng những thông tin trên website này chỉ mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ lý do nào sau này.

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng thông tin do chúng tôi cung cấp trong thời gian qua.