ทฤษฏีหน้าที่นิยม | ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม

ทฤษฏีหน้าที่นิยม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จัดทำโดย
56120273 ธันวา เนตรทิพย์
57076061 ทิพาพร เกียรติวัฒนเจริญ
57076162 พรรณิภา. อินนันชัย
57079211 วรรณกานต์ ชัยนนถี
57076375 อัครเดช หมื่นชนะ
57079233 สุรชัย ชัยภา
57076083 ธัญรักษ์ เทียมใจ
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปี 4
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ทฤษฏีหน้าที่นิยม

[Infographic] NIDA : การจัดการความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย


[Infographic] NIDA : การจัดการความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย

[Infographic] NIDA : การจัดการความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทย

ทฤษฎีสังคมวิทยา


หนังสือทฤษฎีสังคมวิทยา
สมาชิก
ผู้จัดทำ
นางสาวเจนจิรา หาญทนง 574110109
นางสาวเนตรนภา คำหอมกุล 574110122
นางสาวณัชชา มีครองแบ่ง 574110140
นางสาวศิริธร นรสิทธิ์ 574110151
นางสาวศุภัทรา บุรงค์ 574110164
นางสาวอัมรัตน์ เชื้องาม 574110184
นางสาวณัฐิดา กลั่นสระน้อย 574110186
57/6

ทฤษฎีสังคมวิทยา

STRUCTURAL FUNCTIONAL THEORY


STRUCTURAL FUNCTIONAL THEORY
Functionalism, also called structuralfunctional theory, sees society as a structure with interrelated parts designed to meet the biological and social needs of the individuals in that society. Functionalism grew out of the writings of English philosopher and biologist, Hebert Spencer (1820–1903), who saw similarities between society and the human body; he argued that just as the various organs of the body work together to keep the body functioning, the various parts of society work together to keep society functioning (Spencer 1898). The parts of society that Spencer referred to were the social institutions, or patterns of beliefs and behaviors focused on meeting social needs, such as government, education, family, healthcare, religion, and the economy.
Emile Durkheim, another early sociologist, applied Spencer’s theory to explain how societies change and survive over time. Durkheim believed that society is a complex system of interrelated and interdependent parts that work together to maintain stability (Durkheim 1893), and that society is held together by shared values, languages, and symbols. He believed that to study society, a sociologist must look beyond individuals to social facts such as laws, morals, values, religious beliefs, customs, fashion, and rituals, which all serve to govern social life. Alfred RadcliffBrown (1881–1955) defined the function of any recurrent activity as the part it played in social life as a whole, and therefore the contribution it makes to social stability and continuity (RadcliffBrown 1952). In a healthy society, all parts work together to maintain stability, a state called dynamic equilibrium by later sociologists such as Parsons (1961).
Sociologists research many different aspects of this potential global culture. Some explore the dynamics involved in the social interactions of global online communities, such as when members feel a closer kinship to other group members than to people residing in their own countries. Other sociologists study the impact this growing international culture has on smaller, lesspowerful local cultures. Yet other researchers explore how international markets and the outsourcing of labor impact social inequalities. Sociology can play a key role in people’s abilities to understand the nature of this emerging global culture and how to respond to it.

Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  Gastroenterology - Upper GI Bleeding: By John Kargbo M.D. | gastrointestinal haemorrhage คือ
Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  VTR กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรม โล จิ สติ ก ส์

SOCIAL SCIENCE THEORIES AND THEIR IMPLICATIONS TO EDUCATION
STRUCTURAL FUNCTIONAL THEORY
https://youtu.be/bfy_FpZKjtU
CONFLICT THEORY
https://youtu.be/VvtwdgR4iQ0
SYMBOLIC INTERACTIONIST THEORY
https://youtu.be/KsX5LKBRRnk

Xem thêm bài viết hữu ích nhất tại đây:  การวางแผนการประชาสัมพันธ์ จ.อิง 5830605115 | การ วางแผน การ ประชาสัมพันธ์

I am Paulane R. Navalta, Instructor from TeacherEducation Department at Pangasinan State UnivesityUrdaneta City Campus. I am willing to help the future early childhood educators to become the best version of themselves.
My philosophy about education is that \”Teachers are the best role models. If you want to expect the best in your students, expect first the best in you\”.

STRUCTURAL FUNCTIONAL THEORY

เกษตรทฤษฎีใหม่(8/8): โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


สื่อเรียนรู้ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

เกษตรทฤษฎีใหม่(8/8): โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Sales experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *